קורס ניקור

לרכוש מקצוע מעשי שמאפשר להתפרנס בכבוד

הלכות השחיטה הכשרה כוללות שלבים רבים שרק מי שהוסמך אליהם יוכל לעסוק בהם. אחד השלבים החשובים הוא שלב הניקור והוא דורש הסמכה והכשרה ייחודיות לתפקיד המיוחד הזה.