קורס סופרי סת"ם

מלאכתם של צדיקים

לימודים חשובים ומשמעותיים שיאפשרו לעסוק בעבודת קודש במגוון רחב של תחומים. חומרי לימוד מרתקים ועבודה יום יומית מלאת עניין.
טרם עודכנו מוסדות לימודי עבור קורס סופרי סת"ם