תואר בביטוח

תחום הביטוח מהווה מנוע כלכלי חשוב בכלכלות מודרניות

תואר ראשון בביטוח
נתניה
הצטרפו להצלחה הגדולה של כל הסטודנטים שכבר בחרו במכללת נתניה!