תואר בביטוח

תחום הביטוח מהווה מנוע כלכלי חשוב בכלכלות מודרניות

תואר ראשון בביטוח - מסגרת נוחה במיוחד לאנשים עובדים!
נתניה
הצטרפו להצלחה הגדולה של כל הסטודנטים שכבר בחרו במכללת נתניה!