תואר בביטוח

תחום הביטוח מהווה מנוע כלכלי חשוב בכלכלות מודרניות

מכללת נתניהמעניין אותי!מכללת נתניה
מסלול: תואר ראשון בביטוח