לימודי הפרעות בתקשורת

אוניברסיטת אריאל בשומרוןמעניין אותי!אוניברסיטת אריאל בשומרון
מסלול: מסלול לימודי הפרעות בתקשורת B.A
הקריה האקדמית אונומעניין אותי!הקריה האקדמית אונו
מסלול: תואר בהפרעות בתקשורת