לימודי שדה (תואר ראשון)

האוניברסיטה הפתוחהמעניין אותי!האוניברסיטה הפתוחה
מסלול: לימודי שדה