לימודי ביוכימיה לתואר ראשון

אוניברסיטת אריאל בשומרוןמעניין אותי!אוניברסיטת אריאל בשומרון
מסלול: מסלול לימודי כימיה ביולוגית - יחודי בארץ