תואר ראשון בביולוגיה

אוניברסיטת בן גוריון בנגבמעניין אותי!אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מסלול: מסלול לתואר ראשון במדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית
אוניברסיטת אריאל בשומרוןמעניין אותי!אוניברסיטת אריאל בשומרון
מסלול: מסלול ייחודי לביולוגיה מולוקולרית