השלמת בגרויות לחיילים משוחררים

טרם עודכנו מוסדות לימודי עבור השלמת בגרויות לחיילים משוחררים