ביה

ביה"ס למצילים "אומן המים"

כל המציל נפש אחת בישראל – כאילו הציל עולם ומלואו

מסלולי לימוד
גלריית תמונות ווידאו
מידע נוסף
כתובות, מפות ודרכי הגעה